Rozsáhlý test vlastností a rozpustnosti PVA

07.04.2009 11:11

Nejste si jisti, jakou PVA punčošku použít? Za jak dlouhou dobu se bezpečně rozpustí?
Jestli se nerozpadne dříve než je dopravena na místo, které jste si určili? Pro jakou teplotu vody použít jednotlivé provedení punčochy? Připravili jsme pro vás nejrozsáhlejší přehled jednotlivých výrobků. Přehledná tabulka časů a teplot je ZDE.

VIDEA z našich zkoušek jsou v následujicí tabulce:

číslo 75 447 75 459 75 460 75 478 75 482 75 483 75 484 75 485
vlastnosti

elastická

jemná

elastická

jemná

elastická

jemná

pevná

hrubá

pevná

hrubá

elastická

hrubá

elastická

hrubá

elastická

hrubá

průměr  25 mm 40 mm 60 mm 25 mm 40 mm 25 mm 40 mm 60 mm
voda 4°C

VIDEO

5,3 MB

VIDEO

5,5 MB

VIDEO

2,8 MB

VIDEO

4,7 MB

VIDEO

5,4 MB

VIDEO

5,7 MB

VIDEO

3,8 MB

VIDEO

5,0 MB

voda 10°C

VIDEO

5,8 MB

VIDEO

6,7 MB

VIDEO

4,8 MB

VIDEO

4,2 MB

VIDEO

6,1 MB

VIDEO

2,7 MB

VIDEO

2,9 MB

VIDEO

3,5 MB

voda 15°C

VIDEO

4,4 MB

VIDEO

5,3 MB

VIDEO

5,7 MB

VIDEO

3,9 MB

VIDEO

3,5 MB

VIDEO

3,6 MB

VIDEO

2,7 MB

VIDEO

4,8 MB

voda 20°C

VIDEO

3,3 MB

VIDEO

3,0 MB

VIDEO

2,4 MB

VIDEO

3,0 MB

VIDEO

2,6 MB

VIDEO

1,8 MB

VIDEO

2,1 MB

VIDEO

2,9 MB

voda 25°C

VIDEO

2,4 MB

VIDEO

1,8 MB

VIDEO

1,9 MB

VIDEO

2,6 MB

VIDEO

1,6 MB

VIDEO

2,2 MB

VIDEO

1,8 MB

VIDEO

1,6 MB

Vysvětlivky a jak jsme měřili:

Aby byl náš test co nejvíce objektivní a přiblížil se skutečným podmínkám v terénu, NEPOUŽÍVALI jsme pitnou vodu, ale skutečně vodu z rybníka. Je to i našich záznamech poznat, voda není úplně čirá, ale mírně zbarvená do zelena. Pitná voda má určitě jiné složení než vody v přírodě a to by znamenalo zkreslení výsledků testů.

1. ČAS T1.
Většinu z vás zajímá, co se děje se síťkou a návnadou, když dopadne na hladinu a začne se potápět. Nerozpustí se dřív než dopadne na dno? Co návnada? Vypadne z rozpouštějící se síťky a bude roztroušená v okruhu několika metrů? K odpovědi na tyto otázky vám pomůže čas ve sloupci T1. Je to čas kdy dojde k rozpuštění prvních vláken punčochy a narušení pevnosti vazby.
2. ČAS T2.
První okamžik kdy dojde k masivní destrukci vazby celé síťky a k uvolnění - vysypání celého obsahu. Od této chvíle se ryby k návnadě bezpečně dostanou, nic jim už nebrání.
Potom však následuje ještě jedna důležitá fáze a to dokonalé rozpuštění síťky včetně zbytku punčošky ve formě slizu. Jelikož je tato doba různě dlouhá a záleží na mnoha dalších faktorech, nejen na teplotě okolní vody, tento čas jsme již u jednotlivých provedení nezaznamenávali. Myslete však na to, že čím je voda studenější a klidnější, tím je tento proces delší.

Ke všem zde uvedeným časům je třeba ještě připočíst jeden velmi důležitý ovlivňující faktor, který v našem testovacím akvariu není možné dobře simulovat. A to je vliv proudění vody okolo síťky při klesání ke dnu, ale i u dna. Proudění vody okolo síťky urychluje rozpad celé montáže.
  

Teploty vody
Zvolili jsme při testování široký rozsah teplot, od 4°C do 25°C. Přestože náš dodavatel PVA materiálu negarantuje dokonalé rozpuštění při teplotě 4°C, přinášíme vám důkaz, že i při této teplotě lze naše punčochy EASYFISHING s úspěchem používat. Spoléháme na kvalitu materiálu od světového výrobce No.1. Sice je rozpouštění punčochy velmi pomalé, ale s touto vlastností již teď můžete počítat. Hmotností a napěchováním návnady do punčochy můžete uvolnění návnady urychlit.
Teplota vody 25°C v našich zeměpisných šířkách také není obvyklá, i když u hladiny rybníků na jihu Moravy může být. U dna však takovou teplotu nenaměříte. Přesto jsme do testu tyto teplotní podmínky zařadili abyste mohli porovnat rozdíl v rychlosti rozpouštění našich punčoch při krajních teplotách.


Další ovlivňující faktory:
1. Teplota vody
2. Velikost celé montáže.
3. Váha montáže. Pokud je punčoška po dosednutí na dno napínána větší váhou návnady, dojde k protržení a vysypání obsahu dřív. Tento jev můžete názorně vidět v tabulce zaznamenaných časů. Větší váha návnady v punčoše prům. 60 mm vždy dřív rozpouštějící se punčochu protrhne.
4. Napěchování. Když punčošku napěchujete, napnete textilní vazbu, dojde také k rychlejšímu uvolnění obsahu. K vystřelení návnady nebo podobnému efektu však nedojde.
5. Hloubka ponoření. Je třeba počítat s tím, že čím větší hloubku lovu volíte, tím déle se punčocha s návnadou potápí než dosedne na dno. Teplota vody u dna a na hladině je velmi rozdílná. Při větších hloubkách doporučujeme použít vhodný typ punčošky. (viz. naše TABULKA)

—————

Zpět